• Välkommen
  lkommen Hassela Skåne startades 1998, sedan dess har vi utvecklat en rad preventiva verksamheter. Vi bygger broar mellan unga och vuxna på hemmaplan!

För barn och ungdomar handlar det om att få den unge att se sig själv som en del av samhället med förmåga att påverka omgivningen och sitt eget liv positivt. För vuxna handlar det om att våga vara vuxen, att våga stå kvar, att våga visa sin kärlek och omsorg.

Vi möter ungdomar individuellt i vårt mentorskap. Vi har lägenheter för ungdomar som vill prova på ett eget boende. Vi bor med ungdomar som behöver ett tryggt och utvecklande boende i vårt HVB-hem i Eslöv. 

Vårt arbete bedrivs av praktiskt engagerade människor med adekvat utbildning och med bred etnisk bakgrund med mottot: ”Det finns inga hopplösa människor – bara hopplösa situationer – och situationer kan förändras”.

Kvalitetsledningssystem

Hassela Skåne AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet och miljö, vi har utgått ifrån kraven i ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem när vi har skapade systemen och har därefter lagt till kraven enligt SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001 krav 7.3 Konstruktion och utveckling samt 7.6 behandling av övervaknings- och mätutrustning.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering och interna revisioner.

Läs mer..

Våra verksamheter

Vi hjälper ungdomar att skapa sig ett schysst liv med schyssta kompisar och meningsfulla aktiviteter. Mentorskap är ett behovsanpassat individuellt öppenvårdskoncept som vänder sig till tjejer och killar i åldrarna 12-25 år. Tillsammans sätter vi upp mål för skola, fritid och familj och hjälper den unge att utvecklas positivt

Läs mer..

Hassela Mentorskap har utvecklat M.A.P (Mentorskapets Avvänjningsprogram) som är en sammansättning av olika välfungerande komponenter inom Hassela Skåne samt delar av Haschavvänjningsprogrammet (Hap).

Läs mer..

På Skomakaren tar vi emot både killar och tjejer i åldrarna 14-20 år som med stöd kan sköta skola eller praktik.
Syftet med vårt HVB-hem är att erbjuda ett familjärt boende för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma eller som är i utsluss från behandling.

Läs mer..

Hassela Skånes stödboende vänder sig till unga vuxna i åldern 18-25 år. Vi tillhandahåller en möblerad enrumslägenhet och en personlig boendestödjare. Vårt uppdrag kommer från socialtjänsten och tillsammans gör vi en genomförandeplan med den unge.  Kring boendet finns ett tydligt regelverk och en beredskap dygnet runt som ungdomarna kan ringa till om det uppstår problem.

Vill du veta mer kontakta Sofia Möller på tel: 046-270 43 87

Läs mer..

Händelser

 • Upphandlingen gällande öppenvårdsverksamhet Upphandlingen gällande öppenvårdsverksamhet
  Hassela Skåne har deltagit i upphandlingen gällande öppenvårdsverksamhet för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Våra tre öppenvårdsverksamheter Hassela Mentorskap, Hassela Junior och Hassela M.A.P har blivit antagna och har ramavtal med 45 kommuner från Skåne, Halland och Kronoberg. Ramavtalsperioden...
  06 december 2016
  läs mer...
 • Gotlands folkhögskola Gotlands folkhögskola
  Under förra veckan fick Hassela Skåne besök av Gotlands folkhögskola som var i Malmö för att ta del av utbildningsdagar om mänskliga rättigheter. Då vi har ett bra samarbete var det självklart att de blivande behandlingspedagogerna fick nyttja våra lokaler, vilket resulterade i många trevliga stunder och...
  23 november 2016
  läs mer...
 • Personalutbildning i TMO Personalutbildning i TMO
  Under torsdagen och fredagen utbildades Hassela Skånes personal i TMO (Traumamedveten omsorg) av föreläsare från Rädda Barnen. Det var två lärorika dagar med mycket fokus relationsbyggande, trygghetsskapande och tips på hur vi på bästa sätt kan bemöta barn och ungdomar som varit med om svåra händelser.  På...
  21 oktober 2016
  läs mer...
 • 1
 • 2