Vilken härlig dag. Den 5:e och sista gruppaktiviteten för vårt vårschema är nu avklarad med Hassela Junior. Vi blickar ni fromt mot sommarschemat. Sommarschemat är spikat och sätter igång strax efter sommarlovet. Vi kommer att ha gemensamma gruppaktiviteter varannan torsdag under sommaren med start den 15/6. Aktiviteten i Pildammsparken den 1/6 bjöd på grillning, brännboll, kubb, fotboll samt frisbee.

Personal från MAP och Hassela Junior har vid 5 tillfällen besökt Rörsjöskolan Zenith i Malmö. Syftet med besöket har varit att hålla i utbildning/grupper om individutveckling, mobbning & fördomar med åk 6A och 6B. Vi hoppas kunna besöka fler skolor runt om i Malmö.

Under V.19 fick personalen från alla våra tre verksamheter i Hassela Skåne handledning av ingen mindre än Bo Hejlskov. Bo är leg. Psykolog och har bland annat skrivit många bra böcker om hur man hanterar problemskapande beteende bland barn och ungdomar.

Chokladbollar och matlagning. Barnen från Hassela junior och deras mentorer samlades i vår lokal på Västra Hindbyvägen 18 igår. Kötbullar med mos gjordes från grunden. Där delades vi in i grupper och lagade tillsammans. Samarbete krävdes och det blev ett lyckat resultat!

Underkategorier

Skomakaren HVB-hem
Skomakaren HVB-hem är ett familjärt boende för ungdomar 14-20 år med psykosocial problematik och begynnande missbruk.
HVB
Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård
Verksamhetsblogg
Nyheter från våra verksamheter
nyheter