Hassela Skåne står för allas lika värde.

Därför ger vi rasismen ett rött kort!

 

I vecka 45 hade mentorskapet en tjejgrupp där deltagarna förberett frågor kring kroppen, sex och relationer.

Frågorna besvarades av Fia som har lång erfarenhet av arbete från ungdomsmottagningen.

Kvällen bjöd även på god middag och pyssel.

En väldigt uppskattad och lärorik aktivitet!

Personal från Hassela Skåne har varit med en ungdom på ToDo-mässan i Malmö. Ungdomen fick prova på att rökdyka med full utrustning.

Var tredje torsdag har personalstyrkan extern handledning där vi får chansen att diskutera enskilda uppdrag.

Vi får tips och råd för att göra vårt behandlingsarbete ännu mer kvalitativ.

Vår handledare heter Magnus Tapper som är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård