Personal från Hassela Skåne är under tre dagar i London på ICAAD för att fördjupa vår kunskap kring beroende.

Vi tackar Marian och Diana från Romsk information och kunskapscenter i Malmö för besöket den 17/4. Marian och Diana informerade oss om den romska kulturen och historien. 

Tisdagsaktivitet för Mentorskapet. Kvällens aktivitet handlade om fördomar. 

Kulturdag för Hassela Junior. Som gemensam aktivitet i vårt vårschema så besökte vi Malmö museum. Den 17/5 avslutar vi vårt vårschema med att besöka Skånes djurpark. Därefter kommer ett sommarschema att spikas med gemensamma aktiviteter under sommarlovet!

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård