Personal från Hassela Junior går för tillfället en utbildning i Repulse i Kristianstad. Repulse är en strukturerad arbetsmetod för att lära sig att hantera och kontrollera olika tankar, känslor och beteende.

Vårschemats sista gemensamma aktivitet för Hassela Junior är nu avklarad! Idag besökte vi Terrariet i Folkets park. Sommarschemat drar igång den 21 juni och då åker vi till Tosselilla.

Personal från Hassela Skåne är under tre dagar i London på ICAAD för att fördjupa vår kunskap kring beroende.

Vi tackar Marian och Diana från Romsk information och kunskapscenter i Malmö för besöket den 17/4. Marian och Diana informerade oss om den romska kulturen och historien. 

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård