Personalonsdag på Hassela Skåne den 7/3. Tillsammans lagade personal från alla våra tre verksamheter mat ihop i vår lokal. Vi hade sedan en genomgång om MI (motiverande samtal) där vi avslutade med en övning. Vi har en del i personalgruppen som är MI-utbildade och det är en av de metoder vi anfäder oss av i arbete med våra ungdomar.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård