I veckan var Hassela Skåne representerad på Psykisk (O)Hälsa Syd på Scandic Triangeln i Malmö. 

I veckan har några ur personalgruppen varit i Stockholm på ”Forum om hederskultur”. En mycket intressant dag där vi breddat våra kunskaper om barn och unga som lever i en hederskontext och hur vi kan arbeta med denna målgrupp!

 

Personal från Hassela Skåne medverkade på föreläsningen Barn och unga med utmanande beteende på AF-Borgen i Lund. Föreläsare: Anette Birgersson 

Under höstlovet åkte vi med barnen till Högevallsbadet i Lund för att tillsammans hitta på en rolig aktivitet och öva på att umgås med andra barn i större grupp. 

Underkategorier

Skomakaren HVB-hem
Skomakaren HVB-hem är ett familjärt boende för ungdomar 14-20 år med psykosocial problematik och begynnande missbruk.
HVB
Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård
Verksamhetsblogg
Nyheter från våra verksamheter
nyheter