Den 7 oktober 2019 är det dags att ge nya ungdomar chansen till ett liv utan droger genom att bli en del av M.A.P heldagsbehandling

Vi riktar oss till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt missbruk där en vanlig behandlingskontakt inte räcker till. M.A.P är ett heldagskoncept i öppenvård som innebär ett stort omhändertagande och är en sammansättning av välfungerande komponenter inom Hassela Skåne.

OM OSS

Hassela Skåne är ett behandlingsteam med lång erfarenhet av arbete med ungdomar i missbruk. Behandlarna är utbildade socionomer, behandlingspedagoger samt kriminologer som har bred kompetens från olika samtalsmodeller och behandling av missbruk.

För mer information ring:

Madlene Andreasson 046-2704386

Marco Whittle på 046-2704389

Danilo Diaz på 046-2704388

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård